om rhodesian ridgeback's og andre hundeaktiviteter
 

Ansigtshilsen:

- I hilseritualet indgår venlig underkastelse, hunden snuser om snuden på den anden hund - det er derfor hundene gerne vil i kontakt med vores ansigt.

 

Kan du ikke lide at hunden slikker dig på munden så vend kinden til, din hund hilser bare pænt på dig.

 

Hilseregler for mennesker:


- ikke løbe imod hunden

 

- gå ikke direkte, men lidt ved siden af hunden

 

- sæt dig evt. på hug, især ved hvalpe

 

- undgå direkte øjenkontakt

 

- stop før du når hunden, lad den gå det sidste stykke

 

- kæl nedefra på hage/kinder aldrig oppefra

 

- tag ikke kontakt til en hund der ikke ønsker det!

 

 

Se væk:

 

- Direkte øjenkontakt opfattes af fremmede hunde som uhøfligt. Se væk findes i flere varianter. Det kan blot være at se lige forbi en anden hund eller blinke, men ofte drejes hovedet til siden (dæmpende signal)

Før et slagsmål har hundene ofte stået og nedstirret hinanden. I den situation gælder det enten vend ryggen til hundene eller gå langsomt! mellem hundene og roligt få sin hund med. Råber man op og fægter med armene kan det udløse slagsmålet.

 

Blinke:

 

- dæmpende signal bruges hvor hunden ikke kan komme til at vende hovedet væk evt. sammen med fryseposition i en spændt situation eller som på billedet når vi er tæt på og gerne vil have et godt foto ;O)

 

Slik om snuden:

 

- er et vigtigt dæmpende signal og ses ofte - man skal øve sig lidt i at se det, for tit er tungespidsen kun lige fremme. Hvalpe slikker de voksne i mundvigene for at få mad eller underkaste sig "jeg er ganske ufarlig"

 

 

Gabe:

 

- dæmpende signal, der er til at få øje på. Ses ofte når hundens nærhedsgrænse overskrides eller den vil have fred. Hunde dæmper også sig selv i ophidsende sítuationer som madsituationer, når linen findes frem o.l. Gaben/smasken bruges også når flokken går til ro.

 

 

Poteløft:

 

- dæmpende signal, ses af og til ved nærkontakt med andre hunde og mennesker, men også i en for hunden ubehagelig eller for tæt situation.

 

 

Langsomme bevægelser:

 

- hunde reagerer stærkt på fart.

At gå langsomt er dæmpende - et signal om "jeg er ikke ude på skrammer" et af de signaler, vi nemt kan bruge overfor hundene. Hurtige bevægelser mod hunden virker provokerende.

 

 

Sætte sig:

 

- evt. med ryggen til er et dæmpende signal. Hunden syntes at sige "du er for vild" eller "jeg kan ikke forholde mig til situationen" den melder sig lidt ud. Signalet ses ikke så tit hos de Ridgier jeg omgås og da oftest overfor mennesker.

 

 

Lægge sig:

 

- kraftigt dæmpende signal. Er legen for vild eller direkte kan en af deltagerne lægge sig ned, det vil dæmpe de andre eller måske dig. Kan også ses når en sikker hund mødes med en usikker, den sikre kan lægge sig for at signalere "jeg er ufarlig"

 

 

Vende rumpen til:

 

- yderst aggresionsdæmpende da uskrevet regel, aldrig angreb bagfra. Mange møder signalet dagligt, når vi hilser bliver vi præsenteret for bagdelen ;O) vovse har lige bortvendt alle muligheder for truesignaler. Opfat det som venlig modtagelse.

 

 

Fryseposition:

 

- dæmpende signal ses ofte i hilsesituation, hvor den ene hund står helt stille, ser måske væk mens den anden får lov at snuse.

Afværgring af konflikt

 

 

Gå i bue:

 

- dæmpende signal, at gå direkte mod en hund anses for upassende. Det kræver en hel del andre dæmpende signaler at gøre det.

Tænk på det når hunden er i snor, giv plads og vær høflig overfor andre. Gå lige forbi på fortovet er noget hunden skal lære gradvist.

 

 

Snuse:

 

- hvis hunden ikke kan forholde sig til situationen ses tit at den begynder at snuse i jorden eller lign. - det er overspringshandling/dæmpende adfærd.

 

Ses af og til i indkald, hvor ejer står med front mod og ser direkte på hunden. At snuse i jorden er en måde at tackle direkte kontakt.

 

- at hunden giver sig til at snuse i indkald i stedet for at komme er altså ikke nødvendigvis ulydighed, men nærmere dig der er for direkte, hunden prøver at tackle det.

Vend i stedet siden til eller endnu bedre bevæg dig væk fra hunden når du kalder.

 

 

Logre:

 

- at logre er bestemt ikke kun et udtryk for glæde og skal altid ses sammen med alle hundens andre signaler før man kan sige hvad netop denne logren udtrykker.

 

Eks. LAV LOGREN:

Usikkerhed eller dæmpende signal.

Hurtig lav lidt underdanig

Langsom lav hale KAN være optakt til slagsmål.

Halen mellem benene, usikkerhed/angst.

 

VANDRET LOGREN:

Glæde.

 

HØJ LOGREN:

Mere selvsikker legeinvitation.

Høj stiv haleføring - stituationen er anspændt.

Dette er blot nogen af betydningerne ved logren.

 

 

Bukke:

 

- et dæmpende signal som dæmper både omgivelserne og hunden selv.

Det kan være svært at se forskel på dæmpende buk og legebuk, et dæmpende buk er ofte hurtigt ned og op igen, i situationen på billedet er dog iblandet langsomme bevægelser da hundene ikke kender hinanden og er lidt forsigtige.

 

Caziba bruger f.eks. bukke når hun går lige direkte mod os for at vise venlige hensigter.

 

 

Play bow el. legebuk:

 

- som bukke men her opfordring til leg - hvor bukke som dæmpende signal ofte er hurtig ned og op igen, er legebuk længerevarende evt. flyttes vægten fra side til side.

Den anden hund vil ofte svarer med et legebuk.

 

 

Gå i mellem:

 

- ved optræk til uenighed mellem 2 individer ses ofte at en 3. hund går langsomt imellem dem og opsplitter evt. som her med puf. Dette gælder også menneske/menneske og menneske/fremmede hunde.

Caziba går f.eks. tit mellem mig og andre hunde.

 

 

Ryste sig:

 

- et signal jeg ikke har set omtalt mere end en enkelt gang, men jeg ser det ofte på vores fællesture.

Når en hund begynder at ryste sig følger en eller flere op. Jeg opfatter det som et socialt ritual eller som selv- og gruppedæmpende, da det tit forekommer efter voldsom leg.

 

 

Venligt ansigt:

 

- Når hunden viser venlige hensigter flades ansigtet ud og stoppet (overgangen fra næse til skalle) gøres mindre markant, også kaldet play face. Samtidig laver hunden lange mundvige, tænderne skjult, smalle øjne (ikke stirrende) og ørene ført ned/bagud.

 

 

Uvenligt ansigt:

 

- Hunden viser aggression/uvenlige hensigter med nogenlunde det modsatte af venligt.

Ansigtet afkortes evt med rynket næse, stop (overgang fra næse til skalle) mere markant, mundvige skudt frem (korte), stirrende øjne, næsen nedad (direkte blik), øre varierende ved sikker/usikker.

 

 

© jette fuglsang
Lav din egen hjemmeside med mono.net