om rhodesian ridgeback's og andre hundeaktiviteter
 

Racebeskrivelse af SØREN HOLMGAARD:


Hvad er de specielle karakteristika for denne race? (De følgende kommentarer refererer til adfærden hos den voksne hund):

Hundens "platform" er naturhundeagtig, hvilket vil sige, at den i visse forhold ikke fremtræder så domesticeret som de fleste andre hunderacer. Dette betyder ikke, at den er en vildhund, men blot, at dens adfærd stadigvæk har sin rod i behovet for overlevelse i vild natur. Det betyder fremfor alt, at et generelt karaktertræk for en Ridgeback er, at den ikke går "lige-på-og-hårdt" i de fleste situationer, den kaster sig ikke bare ud i en situation - er der tale om en ny/ hidtil ukendt situation eller aktivitet, vil hunden typisk overveje, hvad de mulige farer og følgevirkninger måtte være, og som konsekvens, hvis situationen synes at være for farlig eller uklar vil den enten ikke deltage, eller forsøge at reducere risikoen. Dette er baggrunden for den varsomhed, man ofte ser i Ridgeback'ens adfærd, og som af og til kan se nærmest "kujonagtig" ud, hvilket den absolut ikke er - der er tale om et forsøg på at sikre overlevelse, eller at undgå at blive alvorligt såret, hvilket også er et spørgsmål om overlevelse i vild natur.

Den i racestandarden nævnte reserverthed overfor fremmede er forbundet med ovenstående, og den skal være til stede. Hvis du helst vil have en hund som altid er udadvendt, kontaktsøgende og meget venlig overfor alle, så skal du ikke vælge en Ridgeback. Skulle du en dag møde en Ridgeback med disse egenskaber, så er den ikke i overensstemmelse med racestandardens beskrivelse af racens temperament. Det reserverede i karakteren hos Ridgeback'en betyder i praksis, at den normalt kun elsker sin nærmeste familie, og at andre der kommer i hjemmet først skal gøre sig fortjent til hundens respekt og - måske - hengivenhed. I almindelighed er ridgeback'en blot uinteresseret i kontakt fra fremmede, og kan måske trække sig lidt tilbage ved kontaktforsøg, afhængigt af situationen (om det er mennesker, man møder på gaden, mennesker der kommer til hjemmet, om man selv kender dem i forvejen eller ikke, om hunden er alene i situationen eller ikke, atmosfæren i situationen, o.s.v.). Denne opførsel gør i visse situationer ikke livet lettere, f.eks. i udstillingsringen, hvor man ikke altid møder stor tolerance for den særlige Ridgeback-adfærd, hvilket derfor stiller særlige krav, såvel til føreren som til hundens forudgående træning.

Ridgeback'en kommunikerer særdeles godt og er meget signalfølsom. Den positive effekt heraf er, at det ikke er nødvendigt at overdrive sine signaler til hunden, således at f.eks. et ganske lavt volumen på stemmen almindeligvis er nok. En anden - af og til mere problematisk - effekt er, at man ikke kan forstille sig overfor hunden, snyde den, spille en rolle eller lignende - dette gennemskuer den straks. Går man til en udstilling, lydighedsprøve eller andet krævende, hvor man selv er nervøs i situationen vil det være nytteløst at prøve at lade som om man ikke er nervøs. Hunden er klar over ens mentale tilstand, og vil naturligvis selv blive påvirket.

I kontakten med andre hunde er signalfølsomheden normalt en fordel. En Ridgeback med racetypisk mentalitet vil ikke have problemer med samvær med andre hunde, uanset om disse er Ridgebacks eller andre racer, men vær opmærksom på, at en god socialisering af hunden allerede fra det tidlige hvalpestadie er en forudsætning. Denne socialisering skal også omfatte andre mennesker, voksne såvel som børn. Er socialiseringen forsømt eller gjort forkert kan hunden udvikle sig til alt fra en mindre irritation til en plage - men dette gælder naturligvis for mange hunderacer.

Mental følsomhed er et andet træk ved Ridgeback'en, tilsyneladende en mærkelig kombination med den egensindighed og stædighed der også er en vigtig del af karakteren, men dette relaterer alt sammen til hundens baggrund og oprindelige funktion. Hvad følsomheden betyder i det daglige er, at enhver grov behandling af hunden vil bidrage til meget hurtigt at nedbryde hundens tillid til dig, dit førerskab i forhold til hunden, og Jeres forhold generelt. Da Ridgeback'en har en yderst god hukommelse, glemmes intet, og man kan ikke slette eller "overskrive" det som er gjort forkert.
Prøv aldrig at udøve tvang overfor en Ridgeback - det vil ødelægge hunden og Jeres forhold!

Stædighed, som er et positivt træk i varianterne vedholdenhed og ihærdighed i kombination med f.eks. jagt eller blodsøg/sporsøg, kan være mindre fornøjelig i mange andre sammenhænge, kombineret med hundens egensindighed, f.eks.: En luftetur i regnvejr: Hvis hunden ikke kan lide regn, (og en del Ridgebacks kan ikke lide regn), behøver du ikke bekymre dig om lufteturen - hunden går simpelthen ikke. Hvis hunden går i "overbelastningstilstand" under træning eller konkurrence, ofte forårsaget af for mange gentagelser, eller dårligt/demotiverende lederskab, kan man observere "fuldt-stop" - tilstanden: Der sker ikke mere aktivitet, og der er ingen respons. Spar blot på energien.

Uafhængigheden, som også er et af de vigtige karaktertræk i forhold til hundens oprindelige funktion, vil blive meget klart synlig, så snart man ikke har kontrol over situationen (hvor referencen ikke er ens egen opfattelse af egen kontrol, men hundens opfattelse). Virkningen er sædvanligvis, at hunden laver sin egen dagsorden, som så kan være svær at ændre eller afbryde. Dette vil hænde i mange af dagliglivets situationer, under træning, leg, konkurrencer, jagt, etc.
Misforstå det ikke: Ridgeback'en er ikke et uhyre, der farer forstyrret rundt så snart du ikke dikterer den, hvad den skal gøre - overhovedet ikke. Men kernepunktet her er, at hvis du vil have en vis handling fra hunden, eller en række af handlinger, og hunden ikke er overbevist om, at dit skema er det bedste, så vil den sandsynligvis finde sit eget skema. Modsat, hvis du ikke ønsker nogen aktivitet overhovedet, men hunden finder en bestemt aktivitet naturlig i situationen (f.eks. at jage noget), vil dens egen bedømmelse være den gældende, hvis du ikke er på toppen af situationen.

Som en konsekvens af det ovenstående ser man, at Ridgebacken ikke er en hund der er udviklet for "blind lydighed", hvilket man skal huske på, når man deltager i ikke blot lydighedstræning, men i alle former for aktiviteter med hunden. For at dette ikke skal opfattes som negativt skal tilføjes, at hunden er intelligent og lærer hurtigt, når det gøres rigtigt. De nødvendige ingredienser fra din side vil være ro, tålmodighed, tolerance og fasthed i en passende blanding, kombineret med vedholdenhed, en god humoristisk sans og omtanke.

Sidst, men ikke mindst, skal nævnes det fysiske aspekt. Selv om den voksne Ridgeback er en meget rolig hund, der ikke bliver frustreret eller nervøs eller hyperaktiv i hjemmet på grund af mangel på fysisk udfoldelse, er det stadig en vigtig del af dens liv at være fysisk aktiv, herunder selvfølgelig at opretholde en god fysisk sundhed og kondition. Man må derfor overveje nøje, om man er i stand til at give hunden de rigtige udfoldelsesmuligheder, hvilket kræver såvel tid som et miljø, hvor hunden virkelig kan udfolde sig fysisk, gerne sammen med andre hunde.

Dette var min opsummering af nogle af de vigtige betragtninger, du er nødt til at gøre dig når du vurderer Ridgeback'en som din mulige partner. Det skal understreges, at disse kommentarer ikke giver det fulde billede af racen, hvilket heller ikke var formålet. Jeg skal derfor igen stærkt anbefale at læse litteratur om racen, samt at kontakte specialklubberne for yderligere oplysninger og rådgivning.

Hvis der i det ovenstående efter din mening bør ændres/slettes/tilføjes noget vil jeg meget gerne have din kommentar dertil. Målet er at give god rådgivning, og du kan medvirke til dette.

Held og lykke med din(e) hund(e), uanset hvilken race det måtte være!

Søren Holmegaard

 
Tak for lån!

Jeg har fået lov at låne racebeskrivelsen af Søren Holmgaard, den kan varmt anbefales at læse, hvis du overvejer at anskaffe en Ridgeback!
- Og til alle os som har en Ridgie - måske forstår du bedre din hund efter en gennemlæsning af racebeskrivelsen.

Selvom jeg havde læst og hørt en masse om racen før vi fik Caziba, giver det en helt anden betydning at læse beskrivelsen, efter at have levet sammen med en løvehund et stykke tid!

RACE-VIDEO'ER

Link til VIDEO OM RACEN (engelsk med lille reklame først)

 

Der er lige et par ting i denne ellers gode video, jeg ikke er helt enig i - bla. påstår den at ridgebacken kræver en times hård motion dagligt. Ridgebacken skal måske nok have sine daglige ture (ikke nødvendigvis i løb, som på videoen) og 1 times varighed er nok også meget passende gennemsnitligt, men ridgebacken vil også være tilfreds med en sofadag sammen med dig af og til - derimod syntes jeg ridgebacken skal have sit intellekt udfordret jævnligt om ikke dagligt.

 

Der fremgår også til slut at ridgebacken klarer sig fint i ekstrem varme og kulde - KULDE er nu med modifikationer, da ridgebacken overhovedet ingen underuld har og derfor ikke kan holde varmen specielt godt, med mindre den hele tiden bevæger sig og de fleste ridgebacks bruger dækken om vinteren - så efterlad aldrig en "upåklædt" ridgeback i bilen om vinteren i længere tid.

 

Se evt. også denne video

 

OBS: Desværre er de fleste af de viste ridgebacks i den sidste video lettere til svært overvægtige - man skal kunne ane en ridgebacks riben og den skal fremstå atletisk med tydelig talje.

 

Link til anatomisk opdelt racestandard - god og overskuelig hvis du leder efter standarden på en bestemt anatomisk del af ridgebacken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© jette fuglsang
Lav din egen hjemmeside med mono.net